Strøelse

God hygiejne i sengebåsene er meget vigtig for at minimere risikoen for opformering af skadelige bakterier i koens nærmiljø. Både savsmuld og formalet halm absorberer fugt og lugt. Begge produkter er lette at arbejde med i stalden. Kan leveres i sække, BB eller løs. Kontakt for nærmere info.

thumbnail of NNSI prislist

Læs mere om halmstrøelse på: nnsi.nl.