Mineraler - Nok af det hele men ikke for meget!

Skræddersyede mineraler bidrager til besparelser på din bedrift. Den optimale fodersammensætning sikrer balance mellem de lavest mulige omkostninger og maksimal mælkeproduktionen! Din bedrift har en række forudsætninger, som der kan tages højde for, og køernes behov for mineraler, vitaminer, proteiner og energi varierer i de forskellige stadier af laktationen. Grundlaget for en høj fortjeneste er at sundheden er i top hos dine køer i kombination med en lav kostpris.

Vi har mange muligheder for at skræddersy mineraler efter dine ønsker og køernes behov. Nok af det hele men ikke for meget giver de laveste foderomkostninger pr. kg mælk.

Mineral indholdet i grovfoder varierer en del, især i græsensilage. Derfor er det hensigtsmæssigt at få analyseret grovfoderet, da eventuelle mangler så kan kompenseres i den kundespecifikke mineralblanding. Cebeco er behjælpelig med disse analyser.

Cebeco har et tæt og professionelt samarbejde med mineralproducenten Nutrimin. Det gælder både vores standard sortiment og vores kundebaserede blandinger. De kundebaserede mineraler laves i samarbejde med en af vores konsulenter, hvor der beregnes en foderplan med et tilpasset kundebaseret mineral. Her kan der tages højde for de faktorer, der er nævnt ovenfor. Vi kan selvfølgelig også producere til økologiske besætninger.

Cebeco Standardmineral til Opdræt og Goldkøer:

thumbnail of Cebeco Standardmineral til Opdraet og Goldkoeer 2017

Cebeco Standard type mineral og kødkvæg:

thumbnail of Cebeco Standard type mineral og koedkvaeg 2017

Lidt om Nutrimin

Alle mineralblandinger er lavet udelukkende af råvarer med høj fordøjelighed fra anerkendte leverandører.

Råvarernes kvalitet, vores moderne produktionsanlæg samt omhyggelige og kompetente medarbejdere sikrer vores kunder en høj kvalitet af mineralblandinger. Vores produkter er Fami-QS certificerede, hvilket er et internationalt anerkendt kvalitetsstyringssystem indenfor mineralproduktion.

Vores produktionsanlæg er bygget med den mest moderne teknik, der sikrer stor nøjagtighed i både udvejning og blanding af varerne. Bland andet er vores blandesektion installeret i et 20 meter højt tårn, for at sikre et optimalt flow af mineralerne. Samtlige processer i fabrikken er automatiserede, og vi kan derved dokumentere alt og sikre fuld sporbarhed i produktionen.

Forfarmers mineraler

Forfarmers har også et komplet mineralprogram, hvor du kan finde forskellige løsninger afhængig af behovet. Det er vi selvfølgelig behjælpelig med.

thumbnail of ForFarmers_LFT_Univit_Mineralen

thumbnail of ForFarmers_Leaflet_Univit_Buffer_en_RumiBuffer

Univit Buffer er oplagt for at forebygge varmestress. Den har endvidere god effekt i rationer, som er meget letfordøjelige, og derved hurtig omsættelig i koen. Her kan en buffer være med til at dæmpe opkoncentrationen af syrer i vommen.